בחינה בהבנה, לשון והבעה לכיתות ט'

10. לפניכם משפטים מתוך הטקסט:
      א. כתבו באיזה זמן מופיע הפועל.
      ב. הפכו את המשפט לזמן אחר על פי ההוראות.

פעלו על פי הדוגמה:
ערן התעלם משחר
* הפועל התעלם הוא בזמן עבר
* כתבו את המשפט בהווה : ערן מתעלם משחר


(1) אני אקים את השובך על הגג שלנו.

הפועל אקים הוא בזמן
כתבו את המשפט בזמן עבר:

(2) אבא שאל את ועד הבית והם נתנו הסכמתם.

הפועל שאל הוא בזמן
כתבו את המשפט בזמן הווה:

(3) מהביצים בוקעים גוזלים.

הפועל בוקעים הוא בזמן
כתבו את המשפט בזמן עתיד:


11 . לפנים מילים מאותה משפחה.
       מצאו בטקסט ובכותרת מילה נוספת השייכת לאותה משפחה

נוטע - נטיעה - נטעתי
 מתמחה - התמחות - התמחו
אהבה - אהבתי - יאהב