בחינה בהבנה, לשון והבעה לכיתות ט'

שאלות לטקסט: "איך להפוך אויב לאוהב"

1 ערן ורז חברים שנים רבות. מה הם נוהגים לעשות ביחד?

"ערן ושחר נהגו לבלות יחד אחר הצהריים, להכין שיעורים, להחליף ולשתף ביניהם ספרים בנות וסודות."

2. שחר וערן לא חברים. כיצד מתנהג ערן לשחר?

כשערן נתקל בשחר במקום כלשהו הוא חולף – ומסתכל בּעדו כאילו הוא אויב...
או כשחבריו מציעים לו להשלים עם שחר הוא מסתכל לצדדים ושואל: למי להגיד שלום?...

3. כיצד הגיבו חבריו של ערן ל"ברוגז" שלו עם שחר?

הם ניסו לשכנע אותו להשלים עם שחר/הם סיפרו לו ששחר מאוד רוצה להשלים איתו ולא יודע איך...

4. בשורה 22 כתוב :..."סינן ערן מבין שפתיו הקמוצות..."
פירוש המילה "קמוצות" הוא :

א. סגורות
ב. חתוכות  
ג. פתוחות  
ד. כעוסות  

5. למי מתייחסת המילה "אליו" המופיעה בשורה 42?לחברו של אבא של ערן