בחינה בהבנה, לשון והבעה לכיתות ט'

קרא את הקטע הבא וענה על השאלות שאחריו.